Essay Written By Jose Rizal

Essay Written By Jose Rizal-33
Mayroon din naming nag-ukol ng panahon at pagkalinga sa katutubong Mangyan.Nariyansi Ferdinand Elizalde, ang mga misyonerong pari at madre na nakipamuhay sa mga katutubo upang higit nilang madama ang uri ng pamumuhay nila at upang maging instrumento ng kanilang pagbabago, pagkamulat at paglago.These are the eight shortlisted essays on the country’s national hero, Jose P.

Mayroon din naming nag-ukol ng panahon at pagkalinga sa katutubong Mangyan.Nariyansi Ferdinand Elizalde, ang mga misyonerong pari at madre na nakipamuhay sa mga katutubo upang higit nilang madama ang uri ng pamumuhay nila at upang maging instrumento ng kanilang pagbabago, pagkamulat at paglago.These are the eight shortlisted essays on the country’s national hero, Jose P.

Isa po akong Mindoreño at alam kong malapit kaming mga Mindoreño sa puso mo.

Ang mas malala pa, pati ang bundok na kanilang pinaninirahan at pinagkukunan ng ikinabubuhay ay nais pa ring kamkamin ng mga taga-kapatagan, na itinuturing nilang mga Kristiyano.

Ang pinakamatindi sa mga ito ay ang nakaambang panganib ng pagmimina sa aming lalawigan.

Nabatid ko po mula sa aking pagbasa na bagaman hindi na napasama at nailimbag sa unang nobela mong Noli Me Tangere ang orihinal na Kabanata XIV o ang Kabanatang “Elias At Salome,” nalaman ko po na dito ay nabanggit mo and Mindoro. Dahil po ako’y Mindoreño, nais ko pong ibahagi sa inyo ang kalagayan ng orihinal na mga ninuno ng lahing Mindoreño – ang mga katutubong Mangyan.

Dama ko po ang kanilang nararamdaman, ang kanilang hinaing, pangangailangan sa tuwi-tuwinang sila’y bumababa sa kapatagan upang manghingi ng limos.

SHOW COMMENTS

Comments Essay Written By Jose Rizal

The Latest from helpina-vgp.ru ©